Przejdź do treści

Dwuteowniki

Magazyn Online - codzienna aktualizacja

Indeks
AssortmentStan OstrówStan WyszkówJM
T04-01-010-02DWUTEOWNIK ZWYKŁY I 80 GAT. S235369.5162.5kg
T04-01-020-02DWUTEOWNIK ZWYKŁY I 100 GAT. S2351302.51239.5kg
T04-01-030-02DWUTEOWNIK ZWYKŁY I 120 GAT. S2351323.5896kg
T04-01-040-02DWUTEOWNIK ZWYKŁY I 140 GAT. S235773.5466kg
T04-01-050-02DWUTEOWNIK ZWYKŁY I 160 GAT. S2351957.51034.5kg
T04-01-060-02DWUTEOWNIK ZWYKŁY I 180 GAT. S2351833.51215.5kg
T04-01-060-12DWUTEOWNIK ZWYKŁY I 180 GAT. S3552650kg
T04-01-070-02DWUTEOWNIK ZWYKŁY I 200 GAT. S2356160kg
T04-01-100-12DWUTEOWNIK ZWYKŁY I 260 GAT. S355850kg
T04-01-140-02DWUTEOWNIK ZWYKŁY I 400 GAT. S2354800kg
T04-01-150-02DWUTEOWNIK ZWYKŁY I 450 GAT. S2355220kg
T04-02-010-12DWUTEOWNIK IPE 80 GAT. S35509.5kg
T04-02-020-02DWUTEOWNIK IPE 100 GAT. S2351120kg
T04-02-030-02DWUTEOWNIK IPE 220 GAT. S235430.50kg
T04-02-030-12DWUTEOWNIK IPE 220 GAT. S3551382.51939kg
T04-02-040-02DWUTEOWNIK IPE 120 GAT. S235110kg
T04-02-040-12DWUTEOWNIK IPE 120 GAT. S3551010kg
T04-02-050-02DWUTEOWNIK IPE 140 GAT. S23557.50kg
T04-02-060-02DWUTEOWNIK IPE 160 GAT. S235165.50kg
T04-02-060-12DWUTEOWNIK IPE 160 GAT. S3556380kg
T04-02-070-02DWUTEOWNIK IPE 180 GAT. S2356760kg
T04-02-070-12DWUTEOWNIK IPE 180 GAT. S3552430kg
T04-02-080-02DWUTEOWNIK IPE 200 GAT. S2350128kg
T04-02-080-12DWUTEOWNIK IPE 200 GAT. S3557090kg
T04-02-090-02DWUTEOWNIK IPE 240 GAT. S235768892kg
T04-02-090-12DWUTEOWNIK IPE 240 GAT. S35528650kg
T04-02-100-02DWUTEOWNIK IPE 270 GAT. S2351243.50kg
T04-02-100-12DWUTEOWNIK IPE 270 GAT. S3555410kg
T04-02-110-02DWUTEOWNIK IPE 300 GAT. S2352550kg
T04-02-110-12DWUTEOWNIK IPE 300 GAT. S3555780kg
T04-02-120-02DWUTEOWNIK IPE 330 GAT. S2355600kg
T04-02-120-12DWUTEOWNIK IPE 330 GAT. S35513970kg
T04-02-130-12DWUTEOWNIK IPE 360 GAT. S35521390kg
T04-02-140-12DWUTEOWNIK IPE 400 GAT. S355750kg
T04-02-150-12DWUTEOWNIK IPE 450 GAT. S35519570kg
T04-02-160-12DWUTEOWNIK IPE 500 GAT. S3554810kg
T04-02-170-12DWUTEOWNIK IPE 550 GAT. S35513300kg
T04-03-010-02DWUTEOWNIK HEA 100 GAT. S23511233kg
T04-03-010-12DWUTEOWNIK HEA 100 GAT. S3554680kg
T04-03-020-02DWUTEOWNIK HEA 120 GAT. S235218.560kg
T04-03-020-12DWUTEOWNIK HEA 120 GAT. S355710kg
T04-03-030-12DWUTEOWNIK HEA 140 GAT. S3555890kg
T04-03-040-02DWUTEOWNIK HEA 160 GAT. S235393.50kg
T04-03-040-12DWUTEOWNIK HEA 160 GAT. S355835162kg
T04-03-050-02DWUTEOWNIK HEA 180 GAT. S2351560kg
T04-03-060-02DWUTEOWNIK HEA 200 GAT. S235201.573kg
T04-03-060-12DWUTEOWNIK HEA 200 GAT. S35512680kg
T04-03-070-02DWUTEOWNIK HEA 220 GAT. S2354390kg
T04-03-070-12DWUTEOWNIK HEA 220 GAT. S3554140kg
T04-03-080-12DWUTEOWNIK HEA 240 GAT. S35510800kg
T04-03-090-02DWUTEOWNIK HEA 260 GAT. S2351160kg
T04-03-090-12DWUTEOWNIK HEA 260 GAT. S3555120kg
T04-03-100-02DWUTEOWNIK HEA 280 GAT. S2353000kg
T04-03-100-12DWUTEOWNIK HEA 280 GAT. S35513800kg
T04-03-110-12DWUTEOWNIK HEA 300 GAT. S3555450kg
T04-03-150-12DWUTEOWNIK HEA 400 GAT. S3556880kg
T04-03-160-12DWUTEOWNIK HEA 450 GAT. S35511710kg
T04-04-010-02DWUTEOWNIK HEB 100 GAT. S2351160kg
T04-04-030-12DWUTEOWNIK HEB 140 GAT. S3552300kg
T04-04-040-02DWUTEOWNIK HEB 160 GAT. S235450kg
T04-04-050-02DWUTEOWNIK HEB 180 GAT. S2351100kg
T04-04-050-12DWUTEOWNIK HEB 180 GAT. S3556780kg
T04-04-060-02DWUTEOWNIK HEB 200 GAT. S2351280kg
T04-04-060-12DWUTEOWNIK HEB 200 GAT. S355980kg
T04-04-070-12DWUTEOWNIK HEB 220 GAT. S355420kg
T04-04-080-02DWUTEOWNIK HEB 240 GAT. S23511660kg
T04-04-080-12DWUTEOWNIK HEB 240 GAT. S3553400kg
T04-04-090-12DWUTEOWNIK HEB 260 GAT. S3556040kg
T04-04-100-12DWUTEOWNIK HEB 280 GAT. S3551400kg
T04-04-110-12DWUTEOWNIK HEB 300 GAT. S35523490kg
T04-04-120-02DWUTEOWNIK HEB 320 GAT. S2355300kg
T04-04-120-12DWUTEOWNIK HEB 320 GAT. S35516260kg
T04-04-140-12DWUTEOWNIK HEB 360 GAT. S3559620kg
T04-04-160-12DWUTEOWNIK HEB 450 GAT. S3556650kg
T04-04-170-02DWUTEOWNIK HEB 500 GAT. S23517540kg
T04-10-030-02TEOWNIK G/W 30 X 30 GAT. S2350211kg
T04-10-070-02TEOWNIK G/W 50 X 50 GAT. S2350341kg
T04-10-090-02TEOWNIK G/W 60 X 60 GAT. S23562.50kg
T04-10-120-02TEOWNIK G/W 80 X 80 GAT. S23560.50kg
T04-10-150-12TEOWNIK G/W 100 X 100 GAT. S355320kg
T04-10-160-12TEOWNIK G/W 120 X 120 GAT. S3554300kg
T04-10-170-12TEOWNIK G/W 140 X 140 GAT. S355890kg

 

USŁUGI OBRÓBKI DWUTEOWNIKÓW