Przejdź do treści

Blachy

Magazyn Online - codzienna aktualizacja

IndeksAssortmentStan Ostrów
Stan WyszkówJM
T01-01-120-61BLACHA CZARNA G/W 3 GAT. S355MC024570kg
T01-01-300-12BLACHA CZARNA G/W 14 GAT. S3550114kg
T01-01-380-12BLACHA CZARNA G/W 20 GAT. S3550213.5kg
T01-01-420-02BLACHA CZARNA G/W 25 GAT. S2350242kg
T01-04-040-52-JBLACHA OCYNKOWANA 0,5 GAT. DX51 Z275 X 125002264kg
T01-04-040-52-KBLACHA OCYNKOWANA 0,5 GAT. DX51 Z275 X 10000416kg
T01-05-040-55BLACHA LAKIEROWANA 0,5 GAT. DX51D Z22503888kg
T01-01-210-61BLACHA CZARNA G/W 6 GAT. S355MC4.56875kg
T01-08-300BLACHA KWASOODPORNA 450kg
T01-02-410-80-02BLACHA CZARNA Z/W 3 - PERFOROWANA GAT. S23570szt
T01-01-260-61BLACHA CZARNA G/W 10 GAT. S355MC152714kg
T01-01-360-12BLACHA CZARNA G/W 18 GAT. S355160kg
T01-04-120-52BLACHA OCYNKOWANA 1 GAT. DX51 Z27531.50kg
T01-06-380BLACHA ALUMINIOWA 6370kg
T01-04-260-52BLACHA OCYNKOWANA 2,5 GAT. DX51 Z275470kg
T01-08-080BLACHA KWASOODPORNA 1480kg
T01-01-260-12BLACHA CZARNA G/W 10 GAT. S35548.50kg
T01-03-210-02BLACHA CZARNA G/W ŁEZKOWA 5 GAT. S235492581.3kg
T01-01-240-12BLACHA CZARNA G/W 8 GAT. S35549.60kg
T01-09-280BLACHA ŻAROODPORNA 10600kg
T01-14-810BLACHA 6 GAT. DUROSTAT 400620kg
T01-02-170-03-16BLACHA CZARNA Z/W 1,5 ARKUSZOWA GAT. DC01630kg
T01-15-500BLACHA CZARNA G/W 4 GAT. DUROSTAT 400630kg
T01-01-410-12BLACHA CZARNA G/W 24 GAT. S355760kg
T01-01-600-12BLACHA CZARNA G/W 50 GAT. S355760kg
T01-06-400BLACHA ALUMINIOWA 890277kg
T01-01-360-61BLACHA CZARNA G/W 18 GAT. S355MC960kg
T01-01-180-12BLACHA CZARNA G/W 5 GAT. S3551030kg
T01-01-210-14BLACHA CZARNA G/W 6 GAT. S690QL1030kg
T01-07-150BLACHA ALUMINIOWA ŁEZKOWA 810698kg
T01-04-180-52BLACHA OCYNKOWANA 1,5 GAT. DX51 Z275120.60kg
T01-02-220-01-16BLACHA CZARNA Z/W 2 KRĄG GAT. DC011291692.7kg
T01-08-321BLACHA KWASOODPORNA 5 ŁEZKOWA1370kg
T01-14-110BLACHA DOMEX 2 GAT. MC1440kg
T01-01-240-61BLACHA CZARNA G/W 8 GAT. S355MC1527360kg
T01-01-180-20BLACHA CZARNA G/W 5 GAT. S700MC1800kg
T01-02-110-16BLACHA CZARNA Z/W 1,0 GAT. DC01183.5296kg
T01-08-200BLACHA KWASOODPORNA 2185.50kg
T01-01-280-12BLACHA CZARNA G/W 12 GAT. S35519222kg
T01-01-180-40BLACHA CZARNA G/W 5 GAT. 16Mo31930kg
T01-01-240-14BLACHA CZARNA G/W 8 GAT. S690QL2130kg
T01-01-260-02BLACHA CZARNA G/W 10 GAT. S235220.51077.5kg
T01-14-120BLACHA DOMEX 3 GAT. MC2280kg
T01-14-410BLACHA WELDOX 62400kg
T01-08-140BLACHA KWASOODPORNA 1,5247.20kg
T01-01-210-12BLACHA CZARNA G/W 6 GAT. S3552560kg
T01-01-260-20BLACHA CZARNA G/W 10 GAT. S700MC2690kg
T01-01-150-20BLACHA CZARNA G/W 4 GAT. S700MC2700kg
T01-08-410BLACHA KWASOODPORNA 162830kg
T01-14-440BLACHA WELDOX 83100kg
T01-01-120-02-GBLACHA CZARNA G/W 3 GAT. S235 (2000 X 6000)3120kg
T01-01-150-61BLACHA CZARNA G/W 4 GAT. S355MC33320691kg
T01-01-440-12BLACHA CZARNA G/W 30 GAT. S355335644.5kg
T01-14-260BLACHA DOMEX 10 GAT. MC3350kg
T01-14-180BLACHA DOMEX 5 GAT. MC3440kg
T01-01-420-14BLACHA CZARNA G/W 25 GAT. S690QL4050kg
T01-01-700-12BLACHA CZARNA G/W 75 GAT. S3554070kg
T01-01-640-02BLACHA CZARNA G/W 60 GAT. S2354100kg
T01-02-170-01-16BLACHA CZARNA Z/W 1,5 KRĄG GAT. DC0145511218.5kg
T01-01-280-20BLACHA CZARNA G/W 12 GAT. S700MC4570kg
T01-01-180-61BLACHA CZARNA G/W 5 GAT. S355MC457.55050kg
T01-01-060-02BLACHA CZARNA G/W 2 GAT. S235473.20kg
T01-03-330-02BLACHA CZARNA G/W ŁEZKOWA 8 GAT. S2355000kg
T01-04-240-52BLACHA OCYNKOWANA 2 GAT. DX51 Z275503.30kg
T01-08-360BLACHA KWASOODPORNA 85170kg
T01-01-280-02BLACHA CZARNA G/W 12 GAT. S2355251589kg
T01-01-430-12BLACHA CZARNA G/W 28 GAT. S3555250kg
T01-01-260-14BLACHA CZARNA G/W 10 GAT. S690QL5300kg
T01-01-480-12BLACHA CZARNA G/W 35 GAT. S3555500kg
T01-03-150-02BLACHA CZARNA G/W ŁEZKOWA 4 GAT. S2355710kg
T01-01-240-60BLACHA CZARNA G/W 8 GAT. S420MC5800kg
T01-14-210BLACHA DOMEX 6 GAT. MC6100kg
T01-01-380-14BLACHA CZARNA G/W 20 GAT. S690QL6230kg
T01-01-320-14BLACHA CZARNA G/W 15 GAT. S690QL6360kg
T01-01-980-12BLACHA CZARNA G/W 26 GAT. S3557000kg
T01-08-340BLACHA KWASOODPORNA 6723.10kg
T01-01-320-12BLACHA CZARNA G/W 15 GAT. S355740428kg
T01-01-290BLACHA G/W 12 S690QL8900kg
T01-14-500BLACHA WELDOX 1610650kg
T01-01-120-12BLACHA CZARNA G/W 3 GAT. S35511070kg
T01-01-150-02BLACHA CZARNA G/W 4 GAT. S2351118.35699kg
T01-01-400-12BLACHA CZARNA G/W 22 GAT. S35511450kg
T01-03-090-02BLACHA CZARNA G/W ŁEZKOWA 3 GAT. S23513740kg
T01-01-060-12BLACHA CZARNA G/W 2 GAT. S3551447.50kg
T01-01-320-20BLACHA CZARNA G/W 15 GAT. S700MC16180kg
T01-01-420-12BLACHA CZARNA G/W 25 GAT. S3551732326kg
T01-14-240BLACHA DOMEX 8 GAT. MC17700kg
T01-01-640-12BLACHA CZARNA G/W 60 GAT. S35518750kg
T01-01-340-12BLACHA CZARNA G/W 16 GAT. S35520730kg
T01-01-800-12BLACHA CZARNA G/W 100 GAT. S35523700kg
T01-03-270-02BLACHA CZARNA G/W ŁEZKOWA 6 GAT. S23524030kg
T01-01-180-02BLACHA CZARNA G/W 5 GAT. S23525390kg
T01-01-150-12BLACHA CZARNA G/W 4 GAT. S35531140kg
T01-01-240-20BLACHA CZARNA G/W 8 GAT. S700MC39070kg
T01-01-360-14BLACHA CZARNA G/W 18 GAT. S690QL47950kg
T01-01-240-02BLACHA CZARNA G/W 8 GAT. S23565231278kg
T01-01-210-02BLACHA CZARNA G/W 6 GAT. S2357038.52509.5kg
T01-01-120-02BLACHA CZARNA G/W 3 GAT. S2357236.3774kg
T01-01-280-14BLACHA CZARNA G/W 12 GAT. S690QL88380kg